De organisatie van de Zeeland Regatta streeft ernaar om de hoeveelheid afval en het gebruik van plastic tot een minimum te beperken en daarnaast het afval zoveel mogelijk te recyclen en efficiënt te beheren. Zowel in 2018 als in 2019 heeft de Zeeland Regatta van Sailors for the Sea, een organisatie die zich inzet voor duurzame zeilevenementen, het Clean Regatta Certificate Gold toegekend gekregen.