Onze verslaggevers Roos en Quint in gesprek met gedeputeerde bij de Provincie Zeeland, drs. Jo-Annes de Bat over de Zeeland Regatta.